Betal kr. 8000,- ved oppstart av opplæring og få en rabatt på 5%

Forskuddsinnbetaling gir rabatt på kjøreopplæring! 

Pris eksempel: 10 kjøretimer a kr 625,-  = kr 6250,- og med rabatt  kr 5938,-

Penger spart er penger tjent.