Kurset er obligatorisk og varer 17 timer. Tre dager med teori i klasserom (10 timer) En dag med Tiltak ved trafikkulykke. En dag/kveld Trafikant i mørket. Du må være minst 15 år for å kunne gjennomføre kurset.

Det er egen påmelding for alle til førstehjelp og mørkekjøring

For de som er blitt 25 år er det bare Førstehjelp og Mørkekjøring som er obligatorisk.

Hva lærer du på trafikalt grunnkurs

Dag 1 handler om: Trafikkopplæring, trafikk og førerrollen

Dag 2 handler om: Mennesket i trafikken og samhandling

Dag 3 handler om: Trafikkopplæring, øvekjøring og kjøreerfaring

Dag 4 handler om: Tiltak ved trafikkulykker, plikter ved trafikkuhell og førstehjelp

Dag 5 handler om: Mørkejøring/mørkedemo

Alle kveldene er obligatorisk, men kan variere i rekkefølge.


Bevis for øvelseskjøring

Når du har fullført trafikalt grunnkurs, får du et bevis som gir deg rett til å øvekjøre med bil, moped og mc. Du må ha med beviset og godkjent legitimasjon med bilde både når du tar kjøretimer på trafikkskolen og når du øvelseskjører privat. 

Beviset finner du på "Din side" på vegvesen.no Utskrift eller bilde av beviset fra nettsidene er ikke gyldig som bevis hvis du blir stoppet i kontroll når du øvelseskjører, du må logge inn og vise nettsiden. Du kan selvfølgelig også vise papirversjonen av beviset som du har fått av Statens vegvesen. Når du logger inn i "Din side", ser du også hvor langt du er kommet i føreropplæringen din.


Når er beviset gyldig?

Når du har gjennomført trafikalt grunnkurs er det ingen tidsbegrensning på beviset så lenge reglene ikke endres. Tar du kurset i perioden 16. mars - 31. oktober uten å få gjennomført mørkekjøring, må du se på beviset ditt for å vite når på året, eller hvor lang tid framover, det er gyldig. På "Din side" vegvesen.no kan du enkelt se om mørkekjøring er gjennomført og om beviset er gyldig eller ikke. 


Har du mistet beviset ditt

......Finner du det igjen på "Din side" vegvesen.no. Du kan også gå innom trafikkstasjonen for å få tilsendt et nytt. 


Har du førerkort fra før?

Da er det ikke nødvendig å ta trafikalt grunnkurs, så du kan gå videre til neste trinn. 


Er du over 25 år?

Da er du fritatt for deler av trafikalt grunnkurs, og kan kjøre uten øvelseskjøringsbevis. Husk alltid å ha med deg legitimasjon. Førstehjelp og mørkekjøring er obligatorisk for alle. Mørkekjøring kan gjennomføres etter prøven dersom du tar prøven i tidsrommet 16. mars - 31. oktober.