Moped grunnkurs og moped kjøring vår og sommer 2023

Byens Trafikkskole AS

Moped grunnkurs og moped kjøring vår og sommer 2023

Grunnkurs moped er et kurs for de som skal ta førerkort for moped AM146, dette kurset kommer i tillegg til det vanlige trafikale grunnkurset.

Moped grunnkurs et på 3 timer. På kurset blir vanligvis kjøredagene planlagt. Kjøringe foregår i grupper på tre elever og en lærer. I tillegg kjører vi to enkelt timer der det er en elev og en lærer, dette kalles en trinnvurderingstime. På vurderingstimen skal eleven kjøre selvstendig og vise sin forståelse ut fra hvilket trinn det jobbes på.

Moped opplæringen er bygd opp trinnvis..

Trinn 1 er trafikalt grunnkurs, førstehjelp og mørkedemo. TG-beviset må være med under hele opplæringen.

Trinn 2 er tekniske ferdigheter og kjøring i liten trafikk.

Trinn 3 er trafikal forståelse, samhandling, trafikkavvikling og regler.

Trinn 4 er selvstendig kjøring, risikoforståelse og en litt lengere kjøretur.  

Må ta forbehold om noe fri fra skolen.

Flere nyheter

Vi flytter i nye lokaler i mars!

Les mer

Trafikalt grunnkurs

Les mer

Nyheter

Les mer